Mixer Yamaha MGP 32x

Liên hệ: 0938 055 828

Thông số của Mixer Yamaha MGP 32X:

  • 32 Line Inputs (24 mono and 4 stereo)
  • Nhóm: 4 Group Buses + ST Bus
  • Phụ: 6 AUX Send + 2 FX Send
  • Ma trận: 1 Matrix out
  • Bộ xử lý tích hợp: FX1:REV-X(8 PROGRAM, PARAMETER)/ FX2:SPX(16 PROGRAM, PARAMETER)
  • Ngõ vào Mic: MIC: 24 (Input HPF: 100Hz 12dB/oct)
  • Nguồn điện phantom: 48V cho mỗi kênh
  • Ngõ vào: LINE: 24 mono + 4 stereo, Kênh INSERT: 24 RETURN: 1 stereo
  • I/O Kỹ Thuật số: USB Device, iPod / iPhone
  • Tổng độ méo sóng hài: 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu)
Call Now Button