Mixer Allen & Heath ZED60-14FX

Liên hệ: 0938 055 828

Thông số của Allen & Heath ZED60-14FX:

  • Gồm 8 mic/line inputs
  •  Cần fader chuyên nghiệp dài 60mm
  •  Tích hợp 3-band, swept mid EQ with MusiQ (Với mức hiệu chỉnh tối ưu (nhân tố Q) để cân bằng từng nhạc cụ)
  •  Cấu hình USB stereo audio in/out sử dụng trong phòng thu
  •  1 pre-fade Aux send
  •  1 FX send
  •  2 stereo inputs dùng cho MP3/CD players hoặc keyboards.
  •  2-track record outputs riêng biệt
  •  Tích hợp hiệu ứng 16 Internal Effects
Call Now Button